Sims 4 Terreingereedschap


Met de update van 13 november 2018 is terreinmanipulatie aan de Basisgame toegevoegd. Met deze tool is het mogelijk om het landschap in verschillende hoogtes en dieptes aan te passen waardoor je kavel er ineens heel anders uit zal zien.
Hieronder vind je een toelichting op het gebruik van de tools, wat tips en een paar voorbeelden aan de hand waarvan je er zelf mee aan de slag kunt gaan.​


Snel naar:


Terreingereedschap basis

Het terreingereedschap vind je in bouwen naast het vijvergereedschap. Zodra je hierop klikt zie je onderstaande opties. Waar eerst alleen het schildergereedschap (de terreinverf) en het gumgereedschap te vinden waren, is nu ook een icoontje met een schepje te zien. 
Voor het terreingereedschap kun je gebruik maken van ronde en vierkante kwasten.

Naast het schepje (in het midden onderaan) zie je 2 schuiven:
- de 1e schuif is om de zachtheid van de kwast aan te passen (naar links is hard en naar rechts is zacht)
- de 2e schuif is om de snelheid aan te passen (naar links is langzaam en naar rechts is snel)

Rechts in het middenstuk zie je nog een hoogteschuif. Deze gebruik je bij de optie Plat maken naar hoogte. 
(Zie verderop de toelichting bij knop 5).


Knop 1: Terrein verhogen
Door CTRL ingedrukt te houden tijdens het klikken, keer je het effect om (dus verlagen i.p.v. verhogen);
Met de [ en ] toets verander je de kwastgrootte van klein naar groot en van rond naar vierkant;
Door Shift ingedrukt te houden en met het muiswiel te scrollen, heb je meer controle over de kwastgrootte.

1 klik met de muis met de zachtheid op hard ingesteld en snelheid op snel, levert een redelijke verhoging op

Rechts: 1 klik met de muis met de zachtheid op zacht ingesteld en de snelheid op langzaam, levert een hele flauwe verhoging op


Knop 2: Terrein verlagen
Door CTRL ingedrukt te houden tijdens het klikken, keer je het effect om (dus verhogen i.p.v. verlagen);
Met de [ entoets verander je de kwastgrootte van klein naar groot en van rond naar vierkant;
Door Shift ingedrukt te houden en met het muiswiel te scrollen, heb je meer controle over de kwastgrootte.

1 klik met de muis met de zachtheid op hard ingesteld en de snelheid op snel, levert een redelijke 'kuil' op

1 klik met de muis met de zachtheid op zacht ingesteld en de snelheid op langzaam, levert een hele flauwe verlaging van het terrein op


Knop 3: Terrein GLAD maken
Dit terreingereedschap maakt het terrein glad door de gemiddelde hoogtes van het hele terrein in het kwastgereedschap op te nemen.
Met de [ en ] toets verander je de kwastgrootte van klein naar groot en van rond naar vierkant;
Door Shift ingedrukt te houden en met het muiswiel te scrollen, heb je meer controle over de kwastgrootte.

​Als je eerst het terrein hebt verhoogd en je bouwt daarna een ruimte (of ruimtes), dan zal er in de meeste gevallen een opening blijven tussen het terrein en de ruimte/de fundering.
Om dit wat mooier aan te laten sluiten gebruik je knop 3 op een lage snelheid en met een wat zachtere kwast. Zo kun je vrij precies het terrein wat zachter maken en beter laten aansluiten op een ruimte. Zie als voorbeeld het terrein tegen de linkerruimte.

ruimte tussen linkerkant en terrein

met knop 3, terrein glad maken, overgang iets zachter gemaakt.

met knop 3 per muisklik over de hoogste randen gaan om het terrein wat zachter en glooiender te maken

BELANGRIJK! Waar je geen topografielijnen ziet, kunnen Sims gewoon lopen.


Knop 4: Terrein VLAK maken
Dit gereedschap maakt terrein vlak tot aan de hoogte van het 1e aangeklikte gebied.
Het gereedschap wordt automatisch op de minder belangrijke (= dunne) topografielijnen geplaatst.

Als je CTRL ingedrukt houdt verplaatst de hoogte widget zich naar de belangrijkste (= dikke) topografielijnen.
Met de [ en ] toets verander je de kwastgrootte van klein naar groot en van rond naar vierkant;
Door Shift ingedrukt te houden en met het muiswiel te scrollen, heb je meer controle over de kwastgrootte.

​Als je de widget (witte vierkantje) op de gewenste hoogte hebt gebracht, houd dan de linker muisknop ingedrukt en ga over het gebied dat je wilt egaliseren/vlak maken. 

Het is mij niet geheel duidelijk waarom de dunne lijnen minder belangrijk zijn dan de dikke lijnen. Het effect met knop 4 is bij beiden hetzelfde.

Minder belangrijke topografielijn = dunne lijn

Belangrijke topografielijn = dikke lijn

met je muis schuiven naar volgende lijn

Terrein met 3 op verschillende hoogtes afgevlakte gebieden


Knop 5: PLAT maken naar hoogte
​Dit gereedschap maakt terrein vlak tot aan een specifieke hoogte. Je kunt de hoogte met de hoogteschuif aanpassen.
Je kunt ook de hoogte aanpassen met CTRL samen met de [ en ] toets.
Met de [ en ] toets verander je de kwastgrootte van klein naar groot en van rond naar vierkant;
Door Shift ingedrukt te houden en met het muiswiel te scrollen, heb je meer controle over de kwastgrootte.

TIP: Hoewel knop 5: Plat maken naar hoogte lijkt op knop 4: Terrein vlak maken, zit het verschil in de hoogteschuif bij knop 5.
Als je de hoogte widget (witte vierkantje) instelt en daarna op verschillende plekken op het verhoogde terrein gebruikt, zullen deze plekken allemaal exact dezelfde hoogte hebben. Dit lukt niet altijd met knop 4 omdat de topografielijnen zich niet altijd op dezelfde hoogte bevinden en er daardoor toch verschil in hoogte kan ontstaan.


Knop 6: Kavel VLAK maken (zie hieronder)
Deze knop maakt je HELE kavel onmiddellijk vlak. Je kunt de actie ongedaan maken door op de knop Ongedaan maken te klikken in het bovenste paneel.
Je kunt ook in het bovenste paneel klikken op de bulldozer en dan kiezen voor Terrein slopen (onderste optie; zie screen hieronder).

​Als je het raster aanzet (met G) en je klikt op een van de knoppen, kun je zien welk gedeelte van het terrein vlak is en welk gedeelte niet.
Waar het raster te zien is is het terrein vlak en waar het niet te zien is, het groene gedeelte, is het terrein verhoogd.


Fundering aanbrengen

Met de komst van het terreingereedschap is het vertrouwde hoogteschuifje bij de funderingen verdwenen.

Het werkt nu als volgt:
- plaats een ruimte met het muurgereedschap
- klik de ruimte aan
- je ziet nu in het midden een pijl die naar boven en naar beneden wijst
- klik erop met je linker muisknop, hou deze ingedrukt en schuif de ruimte naar boven tot de gewenste hoogte
- Laat de muisknop los
- Om de fundering te verlagen, klik je op de pijl in het midden van de ruimte en schuift naar beneden.

Helaas is het op dit moment (zonder cheats) niet mogelijk om ruimtes op verschillende hoogte van fundering met elkaar te verbinden.
EA heeft gezegd dat dit misschien in de toekomst nog zal worden toegevoegd. 

klik ruimte aan, klik op de pijl in het midden en houd deze ingedrukt met naar boven of beneden schuiven

Zodra je de pijl loslaat is de fundering aangebracht

3 voorbeelden van de meest gangbare hoogtes en de 4e is de allerhoogste stand

voorbeeld van 2 x fundering omhoog en 2 x fundering omlaag


Losse ruimtes met elkaar verbinden

Helaas is het (nog) niet mogelijk om ruimtes op verschillende hoogtes fundering met elkaar te verbinden.
​Als je eerst het terrein verhoogd en daarna losse ruimtes plaatst, zul je ontdekken dat je deze niet met elkaar kunt verbinden ook al lijkt het alsof beide losse elementen even hoog zijn.

Terrein is eerst verhoogd en nu is de linker ruimte op de 1e etage niet door te trekken aansluitend op de rechter etage

de linker ruimte is wel tot aan de rand van de rechter ruimte door te trekken, maar ....

... zodra je dan een ruimte erop wilt aansluiten zal dat niet gaan

je kunt wel op de begane grond ruimtes aan elkaar plaatsen

Oplossing
Je kunt dit oplossen door eerst, op vlak terrein, de ruimtes te bouwen zoals je wilt.  Hieronder zie je een simpel voorbeeld hoe je dat kunt doen.

Bouw eerst de elementen zoals je ze wilt. Het terrein is nog helemaal vlak

Breng daarna, als je wilt, fundering aan

Verhoog het terrein. Zorg dat het zoveel mogelijk aansluit op de elementen door als laatste knop 3 te gebruiken

Dit is dan het resultaat.


Brug bouwen over een ravijn

Als je een brug over een ravijn wilt bouwen zul je zien dat de brug, zodra je het element van de ene naar de andere kant trekt, automatisch wordt voorzien van fundering. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.
​Hieronder zie je in een paar stappen hoe je dit makkelijk kunt oplossen.

Gebruik hiervoor een vierkant ruimte en NIET een vierkant terras.

Het terrein is verhoogd met daartussen een ravijn. Trek de vierkante ruimte van de ene naar de andere kant

Het element vormt automatisch een fundering die het ravijn opvult

Kopieer het onderste element en plaats dit er bovenop als een 2e verdieping

Klik het onderste element aan en druk dan op delete op je toetsenbord. Het bovenste element blijft waar je het hebt geplaatst

Klik op het overgebleven element en trek het met de grote pijl in het midden naar beneden

Laat wat ruimte tussen het element en het terrein om straks trapjes aan te kunnen brengen

Vervang de lange kanten door een hek

Klik met de hamer de muren aan de korte kanten weg

Ga een verdieping omhoog en tik met de hamer het plafond weg (je kunt hierop ook een dakje plaatsen als je dat leuker vindt)

Ga weer een verdieping naar beneden en breng aan de korte kanten een trapje aan en werk de omgeving verder af

Voorbeeld screen EA


Kelder bouwen in verhoogd terrein

Als je een normale kelder onder een huis wilt bouwen kun je deze gelijk of pas nadat je het terrein hebt verhoogd toevoegen. Op zich maakt het niet uit wanneer je dit doet..
Wil je echter een soort open kelder met ramen erin bouwen, dan moet je deze eerst bouwen voordat je het terrein verhoogd.

Plaats een ruimte op een verhoogd terrein

Je kunt nu gewoon een kelder hieronder trekken

Houd het terrein nog vlak als je een kelder met ramen en bijvoorbeeld een zwembad bouwt

Daarna verhoog (of verlaag) je pas het terrein


Daken en Ruimtes gebruiken op verhoogd terrein

Je kunt op dit moment geen huis bouwen in een heuvel. De heuvel zal zich altijd aanpassen.
De ruimte zal altijd de verhoogde grond opzij duwen en is niet te bedekken met grond er overheen. Ook als je fundering gebruikt zal dit niet werken en blijft het de grond opzij duwen. 
In een verhoogd terrein kun je wel een dak gebruiken om deze als het ware te laten verdwijnen in de heuvel.
Het is dan eigenlijk alleen leuk om naar te kijken, want je kunt er verder nauwelijks iets in bouwen.

Een dak verdwijnt netjes in de heuvel maar een ruimte duwt de grond opzij

Ook een ruimte met fundering zal de grond opzij duwen


Trappen aanbrengen

Sinds de komst van het terreingereedschap zullen trappen zichzelf aanpassen aan de hoogte van het terrein.

Door de CTRL knop ingedrukt te houden bij het plaatsen van een trap, kun  je deze onder het oppervlak (dus naar beneden) plaatsen i.p.v. naar boven.

​TIP: trappen direct boven elkaar plaatsen: Een trap plaatsen met CTRL werkt natuurlijk ook binnenshuis en je kunt hiermee zelfs een trap naar de kelder bouwen terwijl je huis op fundering staat. De handleiding hiervoor vind je bij de handleiding Trappen.

Trappen passen zichzelf aan hoogte terrein aan

Plaats de trap op de juiste plek (nog niet klikken) op de 1e verdieping

Druk de CTRL knop in en KLIK met je linker muisknop

De trap plaatst zich naar beneden i.p.v. naar boven

Als je een ruimte bouwt zoals bij Brug bouwen over een ravijn, waarbij je de onderste verdieping verwijdert en de bovenste verdieping laat zakken, moet je altijd minimaal 1 traptrede aanbrengen. Je Sims kunnen anders niet naar binnen/buiten.

Bouw 2 verdiepingen op elkaar zonder fundering

Klik het onderste element aan en druk dan op Delete op je toetsenbord

Klik op het overgebleven element en trek het met de grote pijl in het midden naar beneden

Trek de ruimte zo ver naar beneden tot je alleen nog een dunne rand aan de onderkant ziet; plaats een deur en een trap (1 trede)

Als je het raster activeert met G kun je met het terreingereedschap (gele kleur) zien dat de grond nu helemaal vlak is

Als je de verdieping zo laag schuift dat de deur lijkt aan te sluiten op de grond, laat het terreingereedschap zien dat de verdieping te laag zit


Bomen, struiken en bloemen plaatsen op verhoogd terrein

Als je bomen, struiken, planten of bloemen wilt plaatsen op verhoogd terrein, let dan goed op dat het mooi aansluit op de grond.
Hoe breder de onderkant van een boom, struik of plant, hoe slechter te plaatsen, want deze blijven recht uitsteken en sluiten niet mooi aan. Bekijk dus eerst je beplanting van alle kanten voordat je de kavel opslaat.

TIP: als je je kavel gaat aankleden met bomen, struiken en bloemen gebruik dan altijd bb.moveobjects zodat je alles vrij kunt plaatsen.